Kontrola Standard

Kontrola Standard - jest doskonałym narzędziem wspomagającym system HCCP. Dzięki programowi istnieje możliwość usprawnienia działań związanych z przeprowadzaniem kontroli właścicielskiej w zakresie kontroli przedoperacyjnej i kontroli śródoperacyjnej.

Łatwość

  • Automatyzacja procedur - program wymaga przestrzegania procedur i nie pozwala pominąć wymaganych czynności.
  • Zgodny z ISO - dokumenty programu, sposób działania bezproblemowo można zintegrować z istniejącym systemem ISO.
  • Standaryzacja procedur - wszystkie procedury programu są powtarzalne.

Bezpieczeństwo żywności

  • Kontrolę właścicielską w zakresie GMP, GHP i HACCP
  • Nadzoru nad bezpieczną produkcją (CCP)
  • Weryfikacja działań kontrolnych

Identyfikowalność:

  • Zapewnienie identyfikowalności

Reklamację

  • Zarządzania i analizy reklamacji